15. marts 2022

Samarbejde skal bane vej for modtagelse af flygtninge

Kim Ulv Christensen, JP Hegelund Jensen, Serhii Derkach, Nataliya Maabjerg, Nataliya Melnyk, Kateryna Kachanivski, Anna Bille og Carsten Leidendorff Skov.

I Skjern og Ringkøbing står modtagerklasserne klar til at modtage elever – ligesom kommunen om nødvendigt vil etablere satellitklasser på enkelte landsbyskoler.

- Hvad er det vigtigste, kommunen kan gøre lige nu? Hvad er der brug for?

Sådan lød de indledende spørgsmål fra Ringkøbing-Skjern Kommunes kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen, da han sammen med embedsmænd fredag eftermiddag mødtes med FrivilligVest og repræsentanter for ukrainere i kommunen.

Mødet var det første i en række netværksmøder, der skal sikre, at kommunen kan tage bedst muligt imod de ukrainske flygtninge, der kommer hertil.

Blandt de emner, de fire ukrainske mødedeltagere på den anden side af bordet bragte med sig var akut tandlægehjælp, en øjenbetændelse, kontakt til psykologer og dét, at mange af de ukrainske flygtninge gerne vil i arbejde hurtigst muligt. Foruden praktisk og økonomisk aflastning til de ukrainske familier i kommunen, der allerede har åbnet deres hjem for flygtninge fra hjemlandet:

- Der er stor forskel på, om man er fire personer i et hjem – eller om der pludselig er flyttet 5-6 voksne og børn ind. Bare sådan noget som forbruget af toiletpapir…, forklarede Nataliya Maabjerg.

200 flygtninge

Ligesom de øvrige herboende ukrainere omkring mødebordet er hun aktiv i lokalsamfundet. Selv er Nataliya Maabjerg formand i den lokale ukrainske forening Lastivka Vest. Foreningens næstformand, Nataliya Melnyk anslår, at der siden krigens begyndelse, er ankommet ca. 200 ukrainske flygtninge til Ringkøbing-Skjern Kommune. Her er de foreløbigt indkvarteret hos familie og venner.

Som bydelsmødre uddannet gennem FrivilligVest, er kvinderne desuden vant til at tage ansvar for andre udenlandske tilflyttere til kommunen. En indsats, der bliver værdsat på Rådhuset:

- Vi er privilegerede at have herboende ukrainere, som engagerer sig i at hjælpe og som kender kulturen og sproget. Det betyder, at vi kan forberede os bedst muligt, så vi hurtigt kan være klar med den hjælp, der er brug for, siger Jens Peter Hegelund Jensen og tilføjer:

- Som kommune er vi stadig lidt uafklarede og famlende i forhold til, hvad vi må og kan. Den særlov, der skal give kommunen hjemmel til at stille f.eks. indkvartering, børnepasning, skolegang, psykologbistand og lægehjælp til rådighed, bliver først vedtaget i Folketinget onsdag i denne uge, så indtil torsdag kan vi kun forberede indsatsen.

Skolerne står klar

Blandt de indsatser som kommunen arbejder på at forberede, er ud over indkvartering og anden basal hjælp også skolegang og dagtilbudspladser til børnene. På Ringkøbing Skoles Alkjærafdeling og på Kirkeskolen i Skjern er der modtagerklasser, hvor der pt er plads til 25-30 tosprogede børn.

Herudover løfter fagchef for Dagtilbud og Undervisning, Flemming Nielsen, muligheden for, at der kan oprettes satellit-modtageklasser i de byer eller landsbyer, hvor der kommer ekstra mange ukrainske flygtninge med skolebørn.

- Vi finder ikke skolelærere, der taler ukrainsk. Der undervises på dansk i modtagerklasserne bl.a. med henblik på at ukrainerne kan blive en del af det danske samfund, så længe det måtte være nødvendigt, siger han og tilføjer:

- Vi har god erfaring med at integrere internationale borgere i vores dagtilbud og skoler. 18 pct. af de 0–6 årige er ikke-etniske danskere, så vores ledere og medarbejdere i dagtilbuddene og skolerne er vant til at modtage børn, der ikke taler dansk, og til at sikre en god og smidig integration. Vi er ligeledes vant til at skalere op og ned i antallet af ikke etniske danskere, selvom der naturligvis er en grænse for, hvor mange de enkelte tilbud kan rumme.

Med i kommunens interne arbejdsgruppe for Ukraine sidder foruden en repræsentant fra direktionen og fagchefen også folk fra bl.a. kommunens Ejendomscenter, fra Sundhed & Omsorg, Integration under Beskæftigelsesafdelingen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

 

FAKTA:

https://www.frivilligvest.dk/ har FrivilligVest oprettet et skema, hvor man kan byde ind, hvis man står med en ledig bolig, en brugt barnevogn, tøj, legetøj, madvarer, samt et tilbud om frivilligt arbejde, en pengegave eller lignende.

Ringkøbing-Skjern Kommune har desuden oprettet e-mailen ukraine[mail]rksk.dk og en hotline på telefon 20 60 43 64, hvor man kan kontakt kommunen (på telefonen dog kun på hverdage kl. 10-12).